Prev | Next (1 of 7)

 • Paris Hilton & Myself at Wynn Las Vegas, 2014

  Polaroid, 3 x 2 inches

 • Nicole Richie at Lavo Las Vegas, 2010

  Polaroid

 • Nicole Richie at Lavo Las Vegas, 2010

  Polaroid

 • Nicole Richie at Lavo Las Vegas, 2010

  Polaroid

 • Indigo Velvet Starlet Installation View, 2014

  Polaroids

 • James Franco in NYC, 2014

  Polaroid

 • James Franco in NYC, 2014

  Polaroid